Venus 2200 10 pe, 2 hushåll

2 hushåll, Reningsverk den maj 19th, 2012 Inga Frågor

BioKube Venus är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt.

Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7

BioKube Venus garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml

indikatorart E-coli  (motsvarande badvattenkvalitet)

 

BioKube Venus är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 2 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). Den kemiska reningen består i tillsats av en fällningskemikalie för borttagande av näringsämnet fosfor. BioKube Venus är avsett för biologisk-kemisk behandling av slamavskiljt avloppsvatten och är således komplett tillsammans med en slamavskiljare på minst 4000 liter. Eventuellt kan befintlig slamavskiljare ( trekammarbrunn) användas om den är i godtagbart skick ( hel och tät ).

Broschyr Venus 2200

Produktbeskrivning Venus 2200

Installation av Venus 2200

Handhavandeinstruktion

CE-märkt Venus 2200

Garantiintyg

Serviceavtal

Inga Frågor om “Venus 2200 10 pe, 2 hushåll”

Ställ en Fråga