Venus 1850 5 pe, 1 hushåll

1 hushåll Venus, Reningsverk den maj 20th, 2012 Inga Frågor

BioKube Venus är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt.

Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7

BioKube Venus garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml

indikatorart E-coli (motsvarande badvattenkvalitet)

 

BioKube Venus är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 1 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). Den kemiska reningen består i tillsats av en fällningskemikalie för borttagande av näringsämnet fosfor. BioKube Venus är avsett för biologisk-kemisk behandling av slamavskiljt avloppsvatten och är således komplett tillsammans med en slamavskiljare. Eventuellt kan befintlig slamavskiljare (trekammarbrunn) användas om den är i godtagbart skick ( hel och tät ).

Broschyr Venus 1850

Produktbeskrivning Venus 1850

Installation av Venus 1850

Handhavandeinstruktion

CE-märkt Venus 1850

Garantiintyg

Serviceavtal

Inga Frågor om “Venus 1850 5 pe, 1 hushåll”

Ställ en Fråga