Pluto 5 pe standard, 1 hushåll

1 hushåll, Reningsverk den maj 20th, 2012 Inga Frågor

BioKube Pluto är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt.

Uppfyller och överträffar normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7

 

BioKube Pluto är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 1 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). Den kemiska reningen består i tillsats av en fällningskemikalie för borttagande av näringsämnet fosfor. BioKube Pluto är avsett för biologisk-kemisk behandling av slamavskiljt avloppsvatten och är således komplett tillsammans med en slamavskiljare. Eventuellt kan befintlig slamavskiljare ( trekammarbrunn) användas om den är i godtagbart skick ( hel och tät ).

Broschyr Pluto

Produktbeskrivning Pluto

Installation av Pluto

Handhavandeinstruktion

CE-märkt Pluto

Garantiintyg

Serviceavtal

 

Inga Frågor om “Pluto 5 pe standard, 1 hushåll”

Ställ en Fråga