Mars, 3-8 hushåll

3-8 hushåll Mars, Reningsverk den maj 18th, 2012 Inga Frågor

BioKube Mars är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt.

Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7

BioKube Mars garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml

indikatorart E-coli  (motsvarande badvattenkvalitet)

 

BioKube Mars är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 3 – 8 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). Den kemiska reningen består i tillsats av en fällningskemikalie för borttagande av näringsämnet fosfor. BioKube Mars är avsett för biologisk-kemisk behandling av slamavskiljt avloppsvatten och är således komplett tillsammans med en slamavskiljare. Eventuellt kan befintlig slamavskiljare ( trekammarbrunn) användas om den är i godtagbart skick ( hel och tät ).

Produktbeskrivning Mars

Installationsmanual Mars

Handhavandeinstruktion

CE-märkt Mars 2K 20 pe

CE-märkt Mars 3K 30 pe

CE-märkt Mars 4K 40 pe

Garantiintyg

Serviceavtal

Inga Frågor om “Mars, 3-8 hushåll”

Ställ en Fråga