Biokube's

Reningsverk

BioKube Pluto är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt. Uppfyller och överträffar normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7   BioKube Pluto är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 1 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). Den kemiska reningen består i tillsats av en fällningskemikalie för borttagande av näringsämnet fosfor. BioKube Pluto [...]

BioKube Venus är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt. Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7 BioKube Venus garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml indikatorart E-coli (motsvarande badvattenkvalitet)   BioKube Venus är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 1 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). [...]

BioKube Venus är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt. Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7 BioKube Venus garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml indikatorart E-coli  (motsvarande badvattenkvalitet)   BioKube Venus är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 2 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd (biofilter). [...]

BioKube Mars är typgodkänt enligt CEN 12566-3 och CE-märkt. Uppfyller och överträffar hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets NFS 2006:7 BioKube Mars garanterar utsläppsvärde för E-colie understigande < 1000 cfu/100 ml indikatorart E-coli  (motsvarande badvattenkvalitet)   BioKube Mars är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 3 – 8 hushåll. Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, [...]

Säljer och leverera tillhörande slamavskiljare (3 kammarbrunn). Slamavskiljare är CE-märkta och uppfyller Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26 och Europeisk Standard SS-EN 12 566-1:2000.